Menu

Organisasjonsdata

Nittedal Kulturråd (NKR) er en demokratisk stiftet frivillig forening med valgt styre som arbeider for kulturen i Nittedal i tett samarbeid med Nittedal kommune.

Org.nr.: 913 089 308