Menu

Styret i Nittedal Kulturråd

Verv Navn Representerer
Leder Camilla Haugo Danseverket i Nittedal
Styremedlem Anne-Britt Henriksen Caldera
Styremedlem Lene Hagen Nittedal Teater
Styremedlem Svein Christian Lunde Nittedal og Hakadal Janitsjar
Styremedlem Jørn Scholz Corona
Styremedlem Heidi Haraldsen Nittedal Strykeorkester
Vara Katrine Vabog Nittedal Teater
Vara Anette Meiltoft Danseverket i Nittedal

E-post til styret: nittedalkulturrad@gmail.com