Menu

Samarbeidsavtale med kommunen

Vi har en samarbeidsavtale med kommunen som sier noe om kommunikasjon, møtevirksomhet og påvirkningskraften vi har, i tråd med vårt mandat.

Du finner den HER