Menu

Workshop og debatt 2019

Under ser du invitasjonen til workshop og debatt rundt Kulturlivet i Nittedal som har blitt sendt ut.

Er det for mye kultur i Nittedal?

Workshop og debatt 2019 - Rådhuskantina 30. Mars 11-14.

11. mars er det 2 år siden Kulturverket Flammen åpnet. Mange års hardt arbeid gav endelig resultater, og Nittedal fikk sitt eget kulturelle samlingspunkt. Tiden etter åpningen har virkelig vist at idéen om et kulturhus hadde noe for seg, og huset brukes til alle former for kulturelle uttrykk omtrent døgnet rundt. Bruken og driften av huset har begynt å komme inn i fastere fomer, og innkjøringsperioden begynner å nærme seg slutten. Og da er det kanskje på tide å gå en runde med kulturlivet og sjekke om Flammen virkelig har blitt det løftet for kulturlivet det er ment å være, eller om det er ting som muligens bør justeres på eller gjøres helt anerledes. Er kulturutøverne fornøyd med fasilitetene, er de som driver det hele fornøyd med hvordan huset blir brukt - og hva sier publikum om det hele? Er huset blitt en så stor suksess at publikum nesten ikke orker mer?

Nittedal Kulturråd er en uavhengig brukerstyrt organisasjon drevet av kulturlivet selv. Rådet er representert i brukergruppa for Kulturverket Flammen, er høringsinstans for kultursaker i Nittedal, er med å beslutte mottakere av kulturpriser og stønader, og kan hjelpe medlemmene med alle de "kjedelige" tingene rundt det å drive med kultur. Rådet ble stiftet i 2013 og har vært en aktiv bidragsyter i arbeidet frem mot det nye Kulturhuset. Etter at Flammen åpnet har dessverre aktiviteten dabbet noe av - muligens siden medlemmene fikk mer enn nok med å bruke det nye kulturhuset både som artister og publikum.

Men nå restarter vi Nittedal Kulturråd. Lørdag 30. mars kl. 11-14 inviteres alle som driver med en eller annen form for kultur til en kreativ workshop i Rådhuskantina der vi sammen prøver å stake ut kursen for Nittedals kulturliv videre. Vi har invitert representanter for kommunens kulturavdeling til å holde innlegg, det blir en liten politisk debatt om kulturens kår i Nittedal, og vi får lære om hva som skjer innen kultursektoren i andre kommuner. Vi satser også på deltakelse fra representanter i Kommunestyret

Temaer

  • Hva ønsker kulturlivet at Kulturrådet skal være?
  • Hva trenger kulturaktørene hjelp til i det daglige?
  • Hvilke aktiviteter og hjelpemidler bør Kulturrådet tilby kulturlivet?
  • Hva kan din organisasjon som andre i kulturlivet kan ha nytte av?
  • Trenger vi egentlig et Kulturråd, eller klarer organisasjonene seg selv?
  • Fungerer Flammen optimalt, eller er det noe som bør justeres?

Send gjerne innspill til nittedalkulturrad@gmail.com

Agenda

11:00 Oppmøte og mingling
11:15 Velkommen v/ ordstyrer
11:30 Akershus Fylkeskommune
11:50 Nes Kommune
12:10 Temaplan for Kultur v Fredrik Glans
12:30 Pause med mingling
12:45 Debatt med politikere
13:30 Open diskusjon
14:00 Årsmøte (for medlemmer)

Datoer

  • 30. Mars - Workshop og debatt
  • 30. Mars - Årsmøte

Arrangementet er åpent for alle interesserte, uavhengig av om man representerer en kulturorganisasjon og er medlem i kulturrådet. Vi håper så mange som mulig har anledning til å bruke noen timer denne lørdagen til å være med å gjøre Nittedal til en enda bedre kulturkommune. Med kulturell hilsen Nittedal Kulturråd ved Anette Meiltoft og Camilla Haugo (Danseverket), Heidi Haraldsen (Nittedal Strykeorkester) Lene Hagen (Nittedal Teater), Åge Sørumshagen (Nittedalsrevyen) og Jørn Scholz (Corona og Bygderock)

nittedalkulturrad@gmail.com