Menu

Innspill til Nittedals politikere 26.03.2015

NKR ønsker å komme med innspill til de politiske partiene angående hva kulturlivet ønsker for fremtiden.

1. Øke det årlige tilskuddet til barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvorfor:
Skape trygge, faste og varige rammer for de som jobber for å skape tilbud til barn og ungdom med fokus på bedre oppvekstmiljø, god psykisk helse blant barn og unge, møteplasser, sosialt nettverk(venner) m.m. Antall medlemmer i barne-og ungdomsorganisasjoner øker stadig uten at fondet tilpasser seg. I realiteten betyr dette at den faktiske støtten stadig blir mindre til de ulike organisasjonene.

2. Bevare og øke bevilgningene til kulturfondet

Hvorfor:
Nittedal har et yrende kulturliv og stor bredde og mangfold innen scenekunst. Kulturfondet muliggjør at utøverne kan skape flotte produksjoner, konserter, arrangementer og forestillinger til glede for små og store innbyggere i Nittedal + tilreisende (publikum fra andre deler av regionen) Dette er viktig for å skape lokal identitet, skape fellesfølelse for innbyggerne, skape møteplasser, skape lokal stedsutvikling og for å vise frem Nittedal som en flott kulturkommune til resten av regionen (og landet)

3. Fortsette tett samarbeid når det gjelder kulturhus-arbeidet

Hvorfor:
Kulturlivet har ulike behov knyttet til kulturhuset og det kreves tett og effektivt samarbeid for å skape optimale forhold for alle. Det lokale kulturlivets bruk av kulturhuset er en av suksessfaktorene for dette bygget.

Nittedal Kulturråd 26.03.2015