Menu

Nyttige linker for deg som jobber med kultur


Kultur i Skolebygg ved Bjørn Boge: Presentasjon fra Miniseminar 26.04.21.

Brukerinnvolvering og prosjektmodell fra godeidrettsanlegg.no:

https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/brukerinvolvering
https://www.godeidrettsanlegg.no/veileder/prosjektmodellen

Sjekkliste for kulturlokaler, dokument fra Kulturrom:

https://drive.google.com/file/d/1TaOes8EJBKXq_3yA0x-eyegz3bK0OCXS/view?usp=sharing

Tilskuddsportalen- Nittedal kommune er medlem: https://tilskuddsportalen.no/

Foreningsportalen i Nittedal: https://nittedal.foreningsportal.no/

Nittedal Kommunes tilskuddsordninger: https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/

Frilynt: http://frilynt.no/

Frilynt Norge, stiftet i 1965, er Norges største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne. Vi har cirka 18 500 medlemmer i 200 teatergrupper, revylag, ungdomslag og kulturforeninger over hele landet. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.

Norsk Kulturråd sin støtteordning for amatørteateraktivitet:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteateraktivitet-i-grupper

Kulturroms tilskuddsordninger: http://www.kulturrom.no/tilskuddsomrader/

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har gode tilskuddsordninger for ditt lag. Her kan du søke om alt fra øvingsutstyr til bygging av øvingslokaler.

Norske Dansekunstnere: http://norskedansekunstnere.no/

Norges Musikkorps Forbund: http://www.musikkorps.no

Norsk Kulturindeks. Søkemonitor for kulturstatistikk i landet:

http://kulturindeks.no/steder

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.