Menu

Nyttige linker

Frilynt: http://frilynt.no/

NoDa: http://norskedansekunstnere.no/

Norges Musikkorps Forbund: http://www.musikkorps.no

Norsk Kulturindeks. Søkemonitor for kulturstatistikk i landet: http://kulturindeks.no/steder

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.