Menu

Nyttige linker for deg som jobber med kultur

NY! Kultur i Skolebygg ved Bjørn Boge: Presentasjon fra Miniseminar 26.04.21.

NY! Brukerinnvolvering og prosjektmodell fra godeidrettsanlegg.no:

https://www.godeidrettsanlegg.no/verktoy/brukerinvolvering
https://www.godeidrettsanlegg.no/veileder/prosjektmodellen

Generelle tips fra Nittedal Kulturråd: Dokument med linker

Der du finner støtteordninger i forbindelse med Koronasituasjonen.

Lotteri- og Stiftelsestilsynet: Lottstift.no

Har søknader momskompensasjon og Krisepakker til kulturlivet.

Nittedal Kommune: Nittedal kommunes kulturfond:

Nittedal kommune tildeler hvert år kr. 400.000,- til frivillige lag og organisasjoner som bistand ved formidling av kultur i Nittedal kommune.

Tilskuddsportalen: Tilskuddsportalen.no

Her samles informasjon om ulike tilskuddsordninger du kan søke på, midler fra for eksempel stiftelser, EU-prosjektmidler, fylkeskommunale og statlige ordninger mm. OBS krever abonnement.

Frilynt: http://frilynt.no/

Frilynt Norge, stiftet i 1965, er Norges største teaterorganisasjon for både barn, ungdom og voksne. Vi har cirka 18 500 medlemmer i 200 teatergrupper, revylag, ungdomslag og kulturforeninger over hele landet. Frilynt er partipolitisk, religiøst og språklig nøytralt.

Norsk Kulturråd sin støtteordning for amatørteateraktivitet:

https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/amatorteateraktivitet-i-grupper

Kulturroms tilskuddsordninger: http://www.kulturrom.no/tilskuddsomrader/

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) har gode tilskuddsordninger for ditt lag. Her kan du søke om alt fra øvingsutstyr til bygging av øvingslokaler.

Norske Dansekunstnere: http://norskedansekunstnere.no/

Norges Musikkorps Forbund: http://www.musikkorps.no

Norsk Kulturindeks. Søkemonitor for kulturstatistikk i landet:

http://kulturindeks.no/steder

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske kulturbruken innenfor kommunen som geografisk område. Indeksen er utviklet av Telemarksforsking i samarbeid med norske kommuner og fylkeskommuner.

Viken fylkeskommune: Tilskuddsmidler til fritidsaktiviteter for utviklingshemmede

Akershusfondet skal skape varige fritidstiltak for utviklingshemmede i regi av frivillige organisasjoner og gjelder for tiltak i tidligere Akershus. Søknadsfristen er 31. mars 2020.