Menu

Innkalling til årsmøte og miniseminar for Nittedal Kulturråd 20.04.2021


Sted og tid:

Tirsdag 20.april, Digitalt via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81853546442
Møte ID: 818 5354 6442

Kl 18.30-19.35: Årsmøte


Kl 19.45-20.45: Miniseminar

Rune Winum, Avdelingssjef for Frivillighet, friluftsliv, idrett og integrering i Viken, og Bjørn Boge, musiker og kulturkonsulent inviterer til informasjon, samtale og diskusjon. De redegjør for sine roller innen kulturfeltet og tar oss med på tanker omkring utarbeiding av veileder for kultur i skolebygg. Et aktuelt tema for Nittedal!


Agenda Årsmøtet:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent.


01-21 Årsmelding

02-21 Regnskap og budsjett

03-21 Handlingsplan

04-21 Innkomne forslag

05-21 Valg

06-21 Konstituering


Årsmøtepapirene HER