Menu

Innkalling til årsmøte 2019

Tid og sted: Lørdag 30. Mars kl 14 i Rådhuskantina
Moveien 1, 1482 Nittedal.

Agenda:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder

Valg av referent

Årsmøtepapirene finnes her.