Menu

Årsmøte for Nittedal Kulturråd 17.04.2024


Tid og sted: Onsdag, 17. april kl 18.30-20.30, Nittedal Rådhuskantine

Kl 18.30-19.30: Årsmøte

01-23 Konstituering

02-23 Valg av møteleder og referent, samt 1 person til å medunderskrive protokollen

03-23 Årsmelding

04-23 Regnskap

05-23 Handlingsplan og budsjett

06-23 Innkomne forslag

07-23 Valg av styre

Kl 19.30-20.30: Mingling- og nettverksbygging (åpent frivillig)

Årsmøtepapirer blir sendt ut en uke før møtet.

ÅRSMØTEPAPIRER HER: https://drive.google.com/file/d/1TFzu6FzMYHFEn-BL_IigM7WJjlsO7O0r/view?usp=sharing